Saturday 18 January 2014

Fabric printing

A week ago I was on a short course... A taster course in fabric printing.
And it was amazing! One of my best decisions nowdays! It was in Citylit, London. 
I wanted to learn this kind of textile art almost 10 years ago, but I couldn't, now I had a little chance to do it :) and I'm going to continue!

Egy héttel ezelőtt részt vettem egy rövid textilnyomó kurzuson. És elképesztő volt! A legjobb döntéseim egyike mostanában! Ezt a fajta textilművészetet közel 10 éve szerettem volna tanulni, és most adódott egy kis lehetőségem :) és folytatni fogom.. :)

after a few steps and trial printings
néhány lépés, próbanyomás után
And this last picture is already at home. That's my first plan, when my equipments are gonna be here, I'm going to print this motif everywhere :D
What do you think? Can a heart be popular..? Maybe in this form.. :)

És az utolsó kép már otthon. Ez az első tervem, amikor a felszereléseim megérkeznek, ezt a motívumot teszem mindenhova :)
Mit gondoltok? Lehet egy szívecske népszerű..? Talán ebben a formában.. :)

No comments: