Tuesday 27 January 2015

viktoria.rodekuj blog rajzokrol, mintatervezesrol, alkotasrol... :) kattintsatok a kepre!

new blog about drawings, pattern-designing, creating... :) click on the image!

Monday 14 April 2014

Course - week 2

I love this course.. There are such a great exercises, I wish I could have more time.. I would like to be a student at a university again....... :) But at least I have this supercool course :)

Imadom ezt a kurzust. Annyira szuper feladatok vannak, barcsak tobb idom lenne.. Megint egyetemista szeretnek lenni..... :) De legalabb van ez a nagyon klassz kurzus :)

attempt with dry paintbrush

with wet paintbrush

smaller pieces

one line

'60 seconds'
plus I wanted to try different pens/pencils

'1,5 minutes'

'3 minutes'

'with left hand'

And after these attempts some development:
Es ezek utan a kiserletek utan nehany fejlesztes: 


Then two tools in one hand:
Aztan ket eszkoz egy kezben: 


I really enjoy these kind of exercises. I am going to practice them more when I am going to have time. A want to make more striped patterns from last week, I still want to find shapes around me and in the nature and take photos of them, and I would like to practice all this second week's exercises.

Nagyon elvezem az effele feladatokat. Mindenkeppen fogom meg gyakorolni, amikor jobban lesz idom. Akarok meg tervezni csikos mintakat az elmult hetrol, formakat talalni a kornyezetemben es a termeszetben, plus fenykepeket kesziteni roluk, es az osszez masodik heti feladatot is szeretnem meg gyakorolni.

Wednesday 9 April 2014

Course - week1

I started to study, hooray :) I found a great website a few months ago, and now they have an online pattern designing course. Unfortunately I am a bit late, I've just finished with the first week's exercises, even they started the third. But now I have a chance to know the photoshop, I got new inspiration, motivation, so I am really happy with this :)

Vegre megint tanulok :)) Talaltam egy nagyszeru weboldalt nehany honappal ezelott, es most inditottak egy mintatervezo kurzust. Sajnos egy kicsit le vagyok maradva, epp csak befejeztem az elso het feladatait, noha mar a harmadikat kezdtuk. De most lehetosegem adodott megismerni a photoshopot, uj inspiraciot, motivaciot kapok, szoval nagyon boldog vagyok ezzel :)

The quality of the next pictures is not satisfying.. but it's okay now :)

A kepek minosege nem eppen kielegito - de egyelore jo lesz :)

So we had to create some really simple patterns - I used washitapes:
Szoval nagyon egyszeru mintakat kellett alkotnunk elsore - en washitapet hasznaltam:Later my sewing machine..:
Aztan a varrogepem..:

 

Then I took photos: (plus I was drawing a little on them :) )
Majd fotoztam: (meg egy kicsit rajzoltam rajuk :) )
Then I started to create very simple motifs with some patterns. I chose a level. I've seen in the British Museum interesting 'dance-shields', I have another post about this. So I already used this motif, but I really liked it, so I wanted to use it again :) 
Aztan elkezdtem krealni egy nagyon egyszeru motivumot nemi mintaval. Egy levelet valasztottam. Lattam mar a British Museumban erdekes 'tancos-pajzsokat', van rola egy korabbi bejegyzesem. Szoval hasznaltam mar ezt a motivumot, de nagyon szerettem, ugyhogy ujra akartam vele foglalkozni :) 


Then I was drawing something else :)
Aztan rajzoltam mast :)


Here I started to doodle a simple level again but with more lines. Free lines. I am not free enough when I create something. I would like to be not so accurate..
Itt ujra egy egyszeru levelet kezdtem rajzolni, de tobb vonallal. Szabad vonalakkal. Nem vagzyok eleg szabad, amikor alkotok. Szeretnek nem olyan preciz lenni..A whole page with a lot of levels.. :)
Egy egesz papir sok levellel.. :)


Then a little something else and a bit more accurate levels again but at least with more lines :))
Aztan egy kis mas es egy kicsit precizebb levelek megint, de legalabb tobb vonallal :))


And at last the most important thing for me: photoshop.. I always had a lot of problems, because I drew something, and I realised it's not good enough, but I didn't have patient to draw it again.. Now I can change a lot of things with a few clicks. Which is great..!
Es vegul a szamomra legfontosabb dolog: photoshop.. Mindig sok problemam volt, mert rajzoltam valamit, aztan nem volt eleg jo nekem, de nem volt turelmem ujrarajzolni.. Most szamos dolgot valtoztathatok nehany kattintassal. Ami nagyszeru..!


And now I'm starting the second week :)
Most pedig kezdem a masodik hetet :)

Tuesday 25 February 2014

Museums, ideas, drawings, patterns..

Saturday.. It was a wonderful day.. at least in the morning and the early afternoon.. I had a 'museum-day' :) (unfortunately, when I arrived at home, I had a fever.. maybe I was too enthusiastic :) anyway I am still sick.. but doesn't matter. it was a wonderful day :) )
So I went to central London where I visited the British Museum, and later the Fashion and Textile Museum. I took a lot of pictures, but I tried to draw a bit as well. And in the evening I was drawing more and more.. There are some attempts here, I would like to improve them, but now they are okay, I think :) 

Szombat.. Gyönyörű nap volt.. legalábbis a reggel és a koradélután.. 'múzeum-napot' tartottam :) (sajnos, mire hazaértem, belázasodtam.. talán túl lelkes voltam :) mellesleg még mindig beteg vagyok. de nem számít. csodás nap volt :) )
Szóval bementem a belvárosba, ahol ellátogattam a British Múzeumba, majd a Textilmúzeumba. Sokat fényképeztem, és igyekeztem rajzolni is. Este pedig még többet.. Szóval mutatok néhány kísérletet, még fejleszteni szeretném őket, de egyelőre rendben vannak, azt hiszem :)I found these interesting 'dance-shields' in the room about Africa in British Museum. I made some sketches there, after some in a cafe, and in the evening at home.
Ezeket az érdekes 'táncos-pajzsokat' az afrikai részen fedeztem fel a British Múzeumban. Készítettem néhány vázlatot ott, aztán egy kávézóban, majd este otthon.

So this is the development of my patterns.. I designed a level, and after a plant from the shield.. it was obvious of course, because the shield's shape is like a level.
What do you think, I mean do you like to see the progress, the phases?
Szóval ez a mintáim fejlődésmenete.. Terveztem egy levelet, aztán egy növényt a pajzsból. Egyértelmű volt persze, hiszen a pajzs formája olyan, mint egy levél.
Mit gondoltok, úgy értem, szívesen láttok bele a munkafolyamatba, fázisokba?And this is from the Fashion and Textile Museum :) I think the last picture of my drawings was inspired by the colours of this textile :) which is designed by John Rombola. I love these colours :) A lot of people don't like yellow and pink together, but.. I just love them :)
És ez pedig a Textilmúzeumból :) Azt hiszem, az utolsó képet a rajzaim közt ennek a textilnek a színei inspirálták :) amit pedig John Rombola tervezett. Imádom ezeket a színeket :) Sok ember nem kedveli a sárgát és a rózsaszínt együtt, de.. én csak szeretem őket :)


Tuesday 18 February 2014

Screenprinting - first attempts at home :)

I collected the equipments what I need for fabric screen printing at home, and here you can see my first attempts on bags and on a T-shirt :) Oh and on the 2. picture there is the pattern what I cutted out and I use it for the printing. 

Beszereztem a felszereléseket, amikre szükségem van házilag a textilnyomáshoz, szóval íme az első kísérleteim táskákon és egy pólón :) A 2. képen pedig a sablon, amit én vágtam. Ezt használjuk a festéshez.


There are one wrong and one good side of this technique: the bad is, that we can't use the pattern more times after it dried or in more colours, so we need to cut it again.. and it takes for ages :) (but at least a few hours..) But this is the good thing as well, because we can make just limited numbers of products with one pattern.

Egy rossz és egy jó oldala van ennek a technikának: a rossz, hogy nem tudjuk több alkalommal használni, miután megszáradt, vagy épp több színnel, újra ki kell vágni.. ami persze rengeteg idő.. :) (de legalábbis néhány óra..) De éppen ez a jó dolog is, hiszen így csak limitált számú terméket készíthetünk egy mintával.

Saturday 18 January 2014

Fabric printing

A week ago I was on a short course... A taster course in fabric printing.
And it was amazing! One of my best decisions nowdays! It was in Citylit, London. 
I wanted to learn this kind of textile art almost 10 years ago, but I couldn't, now I had a little chance to do it :) and I'm going to continue!

Egy héttel ezelőtt részt vettem egy rövid textilnyomó kurzuson. És elképesztő volt! A legjobb döntéseim egyike mostanában! Ezt a fajta textilművészetet közel 10 éve szerettem volna tanulni, és most adódott egy kis lehetőségem :) és folytatni fogom.. :)

after a few steps and trial printings
néhány lépés, próbanyomás után
And this last picture is already at home. That's my first plan, when my equipments are gonna be here, I'm going to print this motif everywhere :D
What do you think? Can a heart be popular..? Maybe in this form.. :)

És az utolsó kép már otthon. Ez az első tervem, amikor a felszereléseim megérkeznek, ezt a motívumot teszem mindenhova :)
Mit gondoltok? Lehet egy szívecske népszerű..? Talán ebben a formában.. :)