Tuesday 25 February 2014

Museums, ideas, drawings, patterns..

Saturday.. It was a wonderful day.. at least in the morning and the early afternoon.. I had a 'museum-day' :) (unfortunately, when I arrived at home, I had a fever.. maybe I was too enthusiastic :) anyway I am still sick.. but doesn't matter. it was a wonderful day :) )
So I went to central London where I visited the British Museum, and later the Fashion and Textile Museum. I took a lot of pictures, but I tried to draw a bit as well. And in the evening I was drawing more and more.. There are some attempts here, I would like to improve them, but now they are okay, I think :) 

Szombat.. Gyönyörű nap volt.. legalábbis a reggel és a koradélután.. 'múzeum-napot' tartottam :) (sajnos, mire hazaértem, belázasodtam.. talán túl lelkes voltam :) mellesleg még mindig beteg vagyok. de nem számít. csodás nap volt :) )
Szóval bementem a belvárosba, ahol ellátogattam a British Múzeumba, majd a Textilmúzeumba. Sokat fényképeztem, és igyekeztem rajzolni is. Este pedig még többet.. Szóval mutatok néhány kísérletet, még fejleszteni szeretném őket, de egyelőre rendben vannak, azt hiszem :)I found these interesting 'dance-shields' in the room about Africa in British Museum. I made some sketches there, after some in a cafe, and in the evening at home.
Ezeket az érdekes 'táncos-pajzsokat' az afrikai részen fedeztem fel a British Múzeumban. Készítettem néhány vázlatot ott, aztán egy kávézóban, majd este otthon.

So this is the development of my patterns.. I designed a level, and after a plant from the shield.. it was obvious of course, because the shield's shape is like a level.
What do you think, I mean do you like to see the progress, the phases?
Szóval ez a mintáim fejlődésmenete.. Terveztem egy levelet, aztán egy növényt a pajzsból. Egyértelmű volt persze, hiszen a pajzs formája olyan, mint egy levél.
Mit gondoltok, úgy értem, szívesen láttok bele a munkafolyamatba, fázisokba?And this is from the Fashion and Textile Museum :) I think the last picture of my drawings was inspired by the colours of this textile :) which is designed by John Rombola. I love these colours :) A lot of people don't like yellow and pink together, but.. I just love them :)
És ez pedig a Textilmúzeumból :) Azt hiszem, az utolsó képet a rajzaim közt ennek a textilnek a színei inspirálták :) amit pedig John Rombola tervezett. Imádom ezeket a színeket :) Sok ember nem kedveli a sárgát és a rózsaszínt együtt, de.. én csak szeretem őket :)


Tuesday 18 February 2014

Screenprinting - first attempts at home :)

I collected the equipments what I need for fabric screen printing at home, and here you can see my first attempts on bags and on a T-shirt :) Oh and on the 2. picture there is the pattern what I cutted out and I use it for the printing. 

Beszereztem a felszereléseket, amikre szükségem van házilag a textilnyomáshoz, szóval íme az első kísérleteim táskákon és egy pólón :) A 2. képen pedig a sablon, amit én vágtam. Ezt használjuk a festéshez.


There are one wrong and one good side of this technique: the bad is, that we can't use the pattern more times after it dried or in more colours, so we need to cut it again.. and it takes for ages :) (but at least a few hours..) But this is the good thing as well, because we can make just limited numbers of products with one pattern.

Egy rossz és egy jó oldala van ennek a technikának: a rossz, hogy nem tudjuk több alkalommal használni, miután megszáradt, vagy épp több színnel, újra ki kell vágni.. ami persze rengeteg idő.. :) (de legalábbis néhány óra..) De éppen ez a jó dolog is, hiszen így csak limitált számú terméket készíthetünk egy mintával.